Wij publiceren, individueel en in gezamenlijk verband, regelmatig artikelen waarin wij u informeren over onze kennis, zienswijzen en praktijkervaringen. U ontmoet ons hopelijk regelmatig in tal van vakbladen, blogs en relevante websites (waaronder https://www.managementsite.nl/).

Top